Nasza kancelaria frankowa w Poznaniu zajmuje się problemami frankowiczów. Posiadamy doświadczenie w sprawach frankowych i zdobyliśmy dużo orzeczeń, które skutecznie potwierdziły wadliwość umów kredytowych. Naszych prawników cechuje duże zaangażowanie w sprawy dotyczące kredytów CHF, indywidualne podjęcie do każdego klienta a także rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji. 

Jakie zagadnienia wyjaśniają prawnicy z kancelarii frankowej w Poznaniu?

Jest wiele różnych kwestii, które wymagają wyjaśnienia, na przykład różnic między kredytem denominowanym oraz indeksowanym odnośnie franka szwajcarskiego. Nasi prawnicy dokładnie tłumaczą o co chodzi z nieprawidłowościami bankowymi które wiążą się z ustalaniem przez banki kursu CHF. Już podczas konsultacji prawnik z naszej kancelarii GRYF – kancelaria frankowa w Poznaniu dokładnie omówi jakie roszczenia należą się danemu klientowi i w jakiej wysokości.

Prawnik przygotowuje klienta do złożenia pozwu do sądu przeciwko bankowi, naświetla takie zagadnienia jak: czas trwania procesu, koszt, strategia działania prawnika, możliwość wygranej oraz czy dłuższe czekanie z pozwem ma sens. Tylko ze skutecznym i doświadczonym prawnikiem w sprawach frankowych uda się przeprowadzić proces sądowy który zakończy się sukcesem i odzyskaniem niesłusznie pobranych pieniędzy.

Jakie błędy zawierają umowy kredytowe we frankach szwajcarskich – podpowiada prawnik frankowy w Poznaniu

Umowy kredytowe we frankach szwajcarskich były źródłem problemów dla wielu kredytobiorców. Często zawierają one trudne do zrozumienia klauzule i warunki, co utrudniało pełne zrozumienie zobowiązań finansowych. Innym błędem jest brak pełnej informacji na temat ryzyka związanego z wahaniem kursu franka, co doprowadziło do nieoczekiwanych podwyżek rat kredytowych. Często też brakuje wyjaśnienia skomplikowanych mechanizmów konwersji waluty. To sprawiło, że wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego ważne jest, aby przed podpisaniem umowy kredytowej skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby dokładnie zrozumieć wszystkie klauzule i ryzyko związane z kredytem we frankach.

Która metoda jest częściej stosowana przez naszych prawników frankowych w Poznaniu?

Kancelaria frankowa
Kancelaria frankowa

Najlepszy skutek przynosi unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich. Dlaczego? Ponieważ orzeczenie sądu o jej unieważnieniu potwierdza, że nigdy nie doszło do jej zawarcia z bankiem. A to skutkuje tym, że obie strony umowy frankowej muszą sobie nawzajem zwrócić zobowiązania finansowe. Ale bez odsetek, ubezpieczenia, prowizji itd.

Nasz prawnik w kancelarii frankowej w Poznaniu wyjaśni na czym polega odfrankowienie kredytu? To inaczej usunięcie z umowy kredytowej we frankach klauzuli waloryzacyjnej. Orzeczenie sądu, potwierdza ważność zawartej umowy frankowej, jednak jest ona traktowana w taki sposób jakby nie posiadała tej klauzuli. A dokładniej, chodzi o to, że zaciągnięty kredyt CHF jest przekształcony na kredyt złotowy z oprocentowaniem Libor i marżą.

Efektem odfrankowienia kredytu jest znaczne zmniejszenie kwoty do jego spłaty. Ponadto kredytobiorca ma prawo ubiegać się od banku wypłaty nadpłaty jaka powstała po odfrankowieniu, a także zmniejszenie wartości rat, które pozostały jeszcze do spłacenia.

Zobacz oferty:

Czy zawsze konieczne jest wytoczenie sprawy sądowej, aby odzyskać swoje roszczenia od banku?  

Niestety tak, banki nie chcą dobrowolnie ponosić konsekwencji klauzul abuzywnych które zawarli w umowach kredytowych we frankach szwajcarskich. Nie ma także konkretnej ustawy, która regulowałaby całościowo obecną sytuację kredytobiorców CHF. Konsultując się z prawnikiem kancelarii frankowej w Poznaniu wielu naszych klientów jest zainteresowanych tym, kto zajmuje się wyliczaniem roszczeń od banku? Takie wyliczenia wymagają znajomości prawa bankowego i zajmują się tym nasi ekonomiści. Poprawność takich działań jest kontrolowana przez biegłego sądowego.

Jak wygląda procedura sądowa przeciwko nieuczciwemu bankowi?

Podczas pierwszej wizyty w naszej kancelarii GRYF – kancelaria frankowa w Poznaniu, prawnik skupia się na analizie dostarczonej przez frankowicza dokumentacji. Sprawdza zapisy widniejące w umowie kredytowej CHF i potwierdza czy zawiera ona klauzule niedozwolone. Po stwierdzeniu ich obecności w umowie frankowej, przedstawia klientowi strategię działania oraz jakie korzyści może osiągnąć wchodząc na drogę sądową. Klient uzyskuje z banku, który udzielił kredytu całą historię spłaty kredytu zaciągniętego we frankach. Współpracujemy z doświadczonymi ekonomistami, którzy na podstawie otrzymanej dokumentacji dokonują dokładnych wyliczeń sum jakie są należne danemu kredytobiorcy.

Czy od razu sprawa sądowa? Mamy doświadczenie w prowadzeniu takich postępowań, dlatego rozpoczynamy od złożenia reklamacji do banku z wezwaniem do zapłaty udokumentowanych roszczeń. Podpisując umowę z naszą kancelarią frankową w Poznaniu, stajemy się pełnomocnikiem klienta, więc wszystkie sprawy załatwiamy w jego imieniu bez konieczności jego osobistego udziału. Bank jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację, która z reguły jest negatywna. Kolejnym krokiem jest złożenie pozwu w sądzie.

Nasz prawnik stawia się na każdą rozprawę, przedstawia dowody, dba o interesy klienta i wygrywa na jego korzyść duże kwoty pieniędzy. Mamy sukcesy przy uzyskiwaniu dla naszych klientów wyroków sądowych orzekających unieważnienie umowy kredytowej frankowej lub odfrankowienie kredytu. Nie zwlekaj z podjęciem decyzji, dochodź swoich praw wspierając się wiedzą zawodową naszych prawników!