Ubezpieczenie OCP, czyli maksymalne bezpieczeństwo w transporcie towarów – popularność polis ubezpieczeniowych z roku na rok rośnie. Wraz ze świadomością konsumentów rośnie liczba ubezpieczeń i nie ma się co temu dziwić. Obecnie jest to nawet nie tyle standard, co konieczność. Dzięki polisie ubezpieczeniowej zyskujemy bezpieczeństwo oraz ochronę przed różnymi wypadkami losowymi.

Bardzo ważne jest także to, na jakie ubezpieczenie się zdecydujemy. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe nieustannie wprowadzają do swojej oferty nowe propozycje dopasowane do potrzeb i oczekiwań jak najszerszego grona klientów. Na specjalne propozycje mogą liczyć przewoźnicy, dla których przygotowano OCP przewoźnika. Czym jest OCP przewoźnika? Odpowiedź zamieściliśmy w niniejszej publikacji.

Czym jest ubezpieczenie OCP i dlaczego warto w nie zainwestować? 

Ubezpieczenie OCP – co to takiego? Czym jest i dlaczego warto zainwestować w taką polisę? Warto wiedzieć, że jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Co to oznacza w praktyce? Tego rodzaju polisy są przeznaczone dla przewoźników zajmujących się oferowaniem usług transportowych nie tylko w Polsce, ale również w ruchu międzynarodowym. Ubezpieczenie OCP dotyczy przewozu towarów, który ma cel zarobkowy. Wykupienie ubezpieczenia OCP sprawia, że bezpieczeństwo zyskuje nie tylko kierowca, ale również pojazdy, którymi transportuje się towary oraz same towary.

Do uzyskania ubezpieczenia OCP dochodzi oczywiście poprzez podpisanie specjalnej umowy, która obowiązuje przez określony czas. W zdecydowanej większości przypadków ubezpieczenie OCP obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy, jednak wszystko tak naprawdę zależy od wyniku negocjacji przeprowadzonych pomiędzy firmą transportową a przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Czy polisa OCP jest wymagana w myśl polskiego prawa? Okazuje się, że nie. Przewoźnicy tak naprawdę nie mają obowiązku, aby kupować takie ubezpieczenie, jednak warto wiedzieć, że wielu klientów firm przewozowych wymaga, aby posiadali takie ubezpieczenie. Oznacza to, że gdy dana firma transportowa nie dysponuje ubezpieczeniem OCP przewoźnika, to jej szanse na znalezienie klientów są zdecydowanie niższe niż w przypadku konkurencji, która dysponuje taką polisą. OCP przewoźnika to dzisiaj absolutny standard, który musi cechować wszystkie firmy przewozowe chcące osiągnąć wysoką pozycję w swojej branży. 

Zobacz również:

Co zyskuje się inwestując w ubezpieczenie OCP przewoźnika? 

Dlaczego opłaca się zainwestować w OCP przewoźnika? To pytanie z pewnością zadaje sobie mnóstwo osób. Warto wiedzieć o tym, że polisa OCP pełni rolę gwarancji bezpieczeństwa wszystkich usług, które świadczy konkretna firma przewozowa. Dzięki ubezpieczeniu przewoźnik przenosi odpowiedzialność finansową wynikającą z uszkodzenia lub zgubienia towarów ze swojej winy na firmę ubezpieczeniową.

Szereg dokładnych informacji można znaleźć w określonych aktach prawnych. Chodzi tutaj o ustawę Prawo przewozowe, Kodeks Cywilny, Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów a także o inne akty wykonawcze. Gdy firma przewozowa dysponuje ubezpieczeniem OCP przewoźnika, ma gwarancję, że w przypadku zniszczenia lub zgubienia rozmaitych towarów, otrzyma od firmy ubezpieczeniowej niezbędne odszkodowanie finansowe. Polisa OCP przewoźnika powoduje przeniesienie odpowiedzialności finansowej (tylko do określonej kwoty zawartej w umowie) na towarzystwo ubezpieczeniowe. Korzyści związane z zakupieniem OCP przewoźnika są spore dla obu stron. Ubezpieczenie przewoźnika OCP nie jest aktualnie obowiązkiem wynikającym z polskich czy europejskich przepisów prawnych, jednak posiadanie OCP przewoźnika może być ogromnym ułatwieniem w pozyskiwaniu klientów czy kontrahentów dla naszego przedsiębiorstwa. 

Co należy wiedzieć o zakresie polisy OCP?

Ubezpieczenie OCP, czyli maksymalne bezpieczeństwo w transporcie towarów
Ubezpieczenie OCP, czyli maksymalne bezpieczeństwo w transporcie towarów

Czym jest zakres polisy OCP? Określa on po prostu dokładnie, które szkody będą rekompensowane przez firmę ubezpieczeniową. Warto wiedzieć, że do określenia zakresu ubezpieczenia OCP dochodzi po przeprowadzeniu negocjacji między firmą ubezpieczeniową a firmą transportową chcącą zakupić takie ubezpieczenie. W zdecydowanej większości przypadków w zakres minimalnej ochrony w ramach OCP przewoźnika wchodzi kradzież towaru, zniszczenie towaru, uszkodzenie towaru na skutek wypadku komunikacyjnego, awaria pojazdu, uszkodzenie towaru spowodowane opóźnieniami w dostawie.

W wielu przypadkach ochrona w ramach polisy przysługuje tylko wtedy, gdy dana firma transportowa zadeklaruje, że będzie przestrzegała określonych norm związanych z przestrzeganiem i realizowaniem transportu odnośnie bezpieczeństwa przewozu. Jeżeli pracownicy firmy przewozowej nie zastosują się do tych jasno określonych zasad określających prawidłową, bezpieczną jazdę, wówczas zachodzi ryzyko, że w razie wypadku firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania, które wynikałoby z podpisanej umowy ubezpieczenia. Warto o wszystkich tych informacjach pamiętać zawsze, gdy decydujemy się na rozpoczęcie negocjacji z przedstawicielem firmy pożyczkowej. Mając je na uwadze z pewnością znajdziemy takie OCP przewoźnika, które zagwarantuje nam najlepszy zakres ochrony.