Większość firm skupia się na tym, jak obniżyć koszty, działalności, które i tak zwykle są stosunkowo wysokie. Tymczasem niektóre firmy osiągające bardzo duże przychody chcą podwyższyć koszty, które zarazem obniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Optymalizacja podatkowa jest bowiem dopuszczona przez prawo polskie, a poszukiwanie wszelkich rozwiązań, które pozwolą zapłacić mniejszy podatek jest jak najbardziej pożądane przez właścicieli firm. Jak prowadząc firmę w Warszawie możemy podwyższyć koszty działalności?

Większe wynagrodzenia pracowników

Wydatkowanie pieniędzy musi być jednak przeprowadzone z głową. Nie wystarczy bowiem zakupić kilku sprzętów do firmy, gdyż nie każdy koszt zaliczony może zostać do kosztów podatkowych obniżających podstawę opodatkowania. Kosztem podatkowym może być jedynie taki koszt, który przyczynia się do wzrostu przychodów lub zabezpiecza ich źródło. Dlatego też nieprzemyślane zakupy firmowe zwykle są tylko zbędnym wydatkiem, który nic nie wnosi w kwestiach podatkowych. Tymczasem podwyższanie kosztów warto zacząć od docenienia pracowników firmy. Dobrym pomysłem jest podwyższenie wynagrodzeń tym osobom, które realnie przyczyniają się do rozwoju firmy. Nie chodzi oczywiście o to, aby wynagradzać jedynie osoby na wysokich stanowiskach, które i tak zwykle zarabiają bardzo dużo. System podwyżek powinien być jasny i klarowny w taki sposób, aby każdy pracownik mógł się o nią starać. Dodatkowo warto zadbać o premie pracownicze, na przykład kwartalne czy roczne, które stanowią także dodatek motywacyjny dla pracowników. Koszty mogą zostać zwiększone także dzięki zapewnieniu pracownikom różnego rodzaju benefitów, takich jak na przykład karta na siłownię czy ubezpieczenie medyczne.

Skrytka depozytowa

W każdej firmie znajdują się cenne przedmioty, które nie zawsze są w danym czasie użytkowane. Zwykle są one ubezpieczone, jednak ich odpowiednie przechowywanie może stanowić niemały problem dla właścicieli firmy. Dobrym rozwiązaniem są skrytki depozytowej w Warszawie. Tego typu usługi przechowywania oferują zarówno banki, jak i formy prywatne.  Dodatkowo drogocenne przedmioty są pod właściwą sobie ochroną, jaką zapewniają systemy bezpieczeństwa oraz pracownicy. Skrytka depozytowa w Warszawie może być usługą zakupioną bezpośrednio w banku, jednak należy mieć na uwadze fakt, że nie każdy bank ma skrytki depozytowe w Warszawie w swojej ofercie. Tego typu usługa jest domeną większych banków, które prowadzą działalność na naprawdę szeroką skalę. Istnieje jednak możliwość skorzystania ze skrytek depozytowych w Warszawie oferowanych przez firmy prywatne. Proponują one swoim klientom dobrej jakości usługi w nieco niższych cenach niż w przypadku skrytek bankowych. Pamiętajmy, że zarówno banki, jak i firmy prywatne wystawiają swoim klientom faktury, dzięki czemu czynni podatnicy podatku VAT mogą go odliczyć, a zarazem zmniejszyć należność wobec urzędu skarbowego.

Inwestycje rzeczowe

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które posiadają wolne środki pieniężne, jest dokonywanie inwestycji rzeczowych. Firma może na przykład zdecydować się na rozszerzenie działalności poprzez otwarcie nowych filii czy innego rodzaju inwestycje, które podniosą rangę firmy na rynku. Warto jednak pamiętać o tym, że inwestycje nie są bezpośrednim kosztem podatkowym w momencie poniesienia. Mowa tutaj raczej o wieloletnim planowaniu podatkowym, które sukcesywnie pozwala zmniejszać podstawę opodatkowania w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Kosztem podatkowym jest bowiem amortyzacja środków trwałych powstałych w wyniku dokonywania inwestycji, jednak amortyzacja ta musi być zgodna ze stawkami, jakie przyjęte są w ustawach podatkowych. Amortyzacja dokonywana jest w sekwencji miesięcznej, dzięki czemu co miesiąc możemy obniżyć podstawę opodatkowania. Nie jest to jednak rozwiązanie dla firm, które potrzebują optymalizacji podatkowej krótkookresowej, na mocy której zostanie zmniejszony należny do zapłaty podatek w danym tylko miesiącu. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, że inwestycje mogą posłużyć nie tylko zwiększeniu kosztów. Dobrze przemyślany plan rozwoju firmy zakłada bowiem lokowanie środków pieniężnych w produkty inwestycyjne, które będą przynosiły firmie znaczne zyski w przyszłości. Każda firma musi się rozwijać, w przeciwnym razie grozi jej stagnacja i wyparcie z rynku przez inne podmioty, które stawiają na długofalowy rozwój.

Zwiększenie kosztów, a zarazem obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym powinno być dokonywane z rozmysłem tak, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków niestanowiących ustawowych kosztów podatkowych. W przeciwnym razie firma naraża się także na konsekwencje ze strony urzędu skarbowego w przypadku kontroli. Warto zatem wdrożyć w firmie system planowania podatkowego, który pozwoli na efektywne zarządzanie wysokością płaconych podatków, a dodatkowo będzie on stanowił spójny plan rozwoju firmy.