Prawo spadkowe – kto dziedziczy po ojcu – spadek jest to majątek, a czasem również zobowiązania osoby zmarłej, które przechodzą na najbliższych krewnych lub osoby, wskazane w testamencie prawo spadkowe reguluje kwestie związane z dziedziczeniem, zawsze wtedy, kiedy nie sporządzono testamentu, lub są wątpliwości co do jego autentyczności.

Osoba, której spadek jest przejmowany to spadkodawca. Idąc tym tropem, każda osoba, która otrzymuje bądź ma prawo do spadku, nazywana jest spadkobiercą. Czasami okazuje się, że kwestie spadkowe są dużo bardziej skomplikowane, niż mogłoby się do wydawać. Zresztą, aby móc rozstrzygać niektóre zawikłane sprawy spadkowe w rodzinie, powstała osobno dziedzina prawa, którą nazywamy prawem spadkowym. Prawo rodzinne oraz inne kodeksy są w takich przypadkach bezużyteczne.

Sprawa spadkowa a sprawa sądowa

Czasami możemy usłyszeć, że w kwestii spadku, toczą się rozprawy sądowe. Nazywane są one inaczej sprawami spadkowymi. Toczą się one na przykład na wniosek jednej z osób, które są do spadku uprawnione. W sprawach spadkowych często uczestniczą wynajęte przez strony kancelarie adwokackie, kancelarie prawnicze oraz adwokaci do spraw rodzinnych . Przyczyn, dla których toczą się postępowania spadkowe, może być bardzo dużo i niekoniecznie zawsze, musi tutaj chodzić o to, że strony, które występują w tym sporze, nie potrafią się między sobą dogadać. Sprawa czasami bywa na przykład dużo bardziej prozaiczna. Jeżeli na przykład w spadku mamy dom oraz samochód, a do spadku uprawnionych jest 5 osób, to niestety, ale bardzo często dochodzi do sytuacji, w której spadek jest ciężko podzielić. Chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy na przykład nie chcemy spadku spieniężać. Wówczas nawet kwestia aktualnej wyceny posiadanego majątku, najlepiej, aby trafiła do sądu, który sądownie ustali, jaka jest faktyczna wartość oraz kto tak naprawdę i w jakim procencie, ten spadek będzie obejmował.

Czy zawsze musimy przyjmować spadek?

Zdarzają się sytuacje, kiedy spadku nie chcemy z różnych powodów przyjąć i wtedy pojawia się pytanie, czy faktycznie możemy spadku nie przyjechać. Jak się okazuje, spadek nie zawsze musi być czymś pozytywnym (pomijając oczywiście fakt zgonu, najczęściej bliskiej osoby). Zdarza się tak, że na przykład umiera osoba, która miała jakieś zobowiązania na przykład kredytowe. Jeżeli przyjmiemy spadek w całości, to wówczas zarówno majątek osoby zmarłej, jak i jego zobowiązania, przechodzą na nas. Czyli może dojść do takiej sytuacji, kiedy długi przekroczą wartość dziedziczonego majątku, co ostatecznie stawia w nas dość trudnej sytuacji finansowej. Spadku nie musimy przyjmować, ale musimy wówczas złożyć odpowiednie oświadczenie.

Polecamy szczególnie:

Kto dziedziczy po ojcu, czyli krótkie objaśnienie tego, w jaki sposób dziedziczymy

To, kto dziedziczy po zmarłym ojcu, wydawałoby się sprawą dość prostą na pierwszy rzut oka do omówienia. Jeśli jednak porozmawia się z ludźmi na ulicy, to okazuje się, że większość osób jest w błędzie. Większość osób zakłada, że główne prawo do spadku po zmarłej osobie, ma przede wszystkim małżonek. Według litery prawa małżonek jednak jest osobą spowinowacona, natomiast największe prawa do spadku mają osoby spokrewnione w pierwszym rzędzie. To przede wszystkim spokrewnione osoby zstępnie, czyli w tym przypadku będą to dzieci zmarłego ojca. Trzeba też wytłumaczyć, że to nie jest tak, że żona nic nie dziedziczy. Trzeba też wspomnieć, że żona (lub mąż) ma pewien wyjątkowy status. Prawo przewiduje mniej więcej taką sytuację, że żona lub mąż, jest niejako wyjątkiem osoby spowinowacone, i zawsze dziedziczy po zmarłym mężu 25% majątku. Reszta majątku przypada na dzieci. Jeżeli więc w rodzinie było jedno dziecko, to matka dziedziczy 25% natomiast to jedno dziecko, dziedziczy 75%. Jeżeli dzieci było troje, wówczas cała najbliższa rodzina dziedziczy majątek w takim samym udziale. Jeżeli natomiast dzieci było więcej, no to wówczas tak naprawdę żona zmarłego męża, dostaje po nim najwięcej. Jeżeli chodzi o kwestie dziedziczenia, to musimy też tutaj zauważyć, że jeżeli na przykład umiera osoba, która miała dzieci, ale one już na przykład z jakiejś różnych tragicznych przyczyn nie żyją, żona również nie żyje, to następne osoby, które są w kolejce do dziedziczenia, to są na przykład jego rodzeństwo oraz zstępni krewni rodzeństwa, czyli ich dzieci.

Czy osoby niespokrewnione mogą dziedziczyć?

Prawo spadkowe - kto dziedziczy po ojcu
Prawo spadkowe – kto dziedziczy po ojcu

Czasem pojawia się pytanie, czy osoby, które nie są spokrewnione, mogą po kimś dziedziczyć. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest taka, że mogą takie osoby dziedziczyć, ale muszą być one jednoznacznie wskazane w testamencie osoby zmarłej. Pisanie testamentów w Polsce nie jest czymś specjalnie popularnym, a szkoda, ponieważ czasami osoby zmarłe, wcale nie miałyby ochoty obdarowywać swoim spadkiem osób, które według prawa są do tego głównie uprawnione. Jeśli napiszemy testament, to wówczas jeśli będzie on potwierdzony notarialnie, to nasz majątek zostanie podzielony zgodnie z naszą wolą, a nie według prawa spadkowego. Prawo spadkowe w Polsce decyduje o losie większości spadków, choć ma rozstrzygać w sprawach bez testamentu.