OCP przewoźnika daje poczucie bezpieczeństwa zarówno firmie spedycyjnej, jak i klientowi zlecającemu usługę spedycyjną. Takie firmy uchodzą za wiarygodne, a klienci lubią z nimi współpracować. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje obecnie wykupienie ochrony OCP na 12 miesięcy, po tym czasie polisę można odnowić lub podpisać z inną firmą. OCP dla przewoźników https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ drogowych mogą obejmować krajowe, międzynarodowe i oba rodzaje.

Ocena, z których usług towarzystwa ubezpieczeniowego warto skorzystać, może być trudna, ponieważ wyceny ustalane są indywidualnie. W tym przypadku pomoc zapewnia multiagencja współpracująca z liderami ubezpieczeniowymi, której doradcy pomagają wybrać najkorzystniejszą polisę OCP. Nie warto zwlekać z decyzją o podpisaniu umowy. Musisz to zrobić jak najszybciej i upewnić się, że interesy twoje i twojego klienta są chronione.

Zakres Polityki OCP Przewoźnika – Ryzyko uszkodzenia

W większości przypadków podstawowy zakres ubezpieczenia OC obejmuje:

 • Rekompensata dla klientów, którzy są właścicielami towarów. Uszkodzenia spowodowane były złymi warunkami drogowymi, wypadkami drogowymi oraz opóźnieniami w dostawie towarów.
 • Zapłata za przechowanie towaru, które jest wymagane do czasu naprawy uszkodzonego samochodu. Firma spedycyjna dokłada wszelkich starań, aby zapobiec powstaniu szkody lub ograniczyć jej zakres: przeładunek, zapewnienie innego pojazdu do przewozu towaru.

Większość firm ubezpieczeniowych nie pokrywa przedmiotów łatwo psujących się, kosztowności takich jak dzieła sztuki, sprzęt AGD, elektronika, pieniądze. Są też materiały niebezpieczne: związki chemiczne, paliwa. Ubezpieczenie nie obejmuje również transportu zwierząt.

Z kolei rozszerzona polisa OCP operatora obejmuje:

 • Niewykonanie lub nierzetelne dostarczenie konsygnowanego towaru.
 • Kradzież lub uszkodzenie rzeczy poza terenem strzeżonym.
 • Przekazać ładunek osobie nieupoważnionej.
 • Przywłaszczenie powierzonego towaru.
 • Ogień.

Dodano rozszerzenie ochrony przewoźnika:

 • Zlecenie wysyłki towarów do podwykonawców.
 • Na liście przewozowym CMR nie ma wpisów.

Polityka OCP przewoźnika, która jest korzystna dla firm spedycyjnych, obejmuje następujące ryzyka:

 • Szkody w środowisku, takie jak zanieczyszczenie paliwem.
 • Towar nie został załadowany na czas.
 • Transport towarów przez pijanych lub odurzonych kierowców.

Kupując polisę OCP należy mieć świadomość możliwości parkowania poza parkingiem strzeżonym, takich jak zaspokajanie potrzeb fizycznych, jedzenie, tankowanie, obowiązujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowców itp. Wiele firm ubezpieczeniowych może rozszerzyć zakres odpowiedzialności cywilnej za szkody, które powstały podczas parkowania pojazdu poza parkingiem strzeżonym. Ale przez większość czasu wskazuje, gdzie zaparkować: stacje benzynowe, hotele, restauracje.

Czy przewoźnikowi zawsze opłaca się wykupić polisę OCP?

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Klauzule ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie są dobrze przemyślane, co skutkuje niepełnym odszkodowaniem lub odmową wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Tylko kompleksowa analiza potrzeb firmy transportowej oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą przewożony towar może uniknąć strat ekonomicznych. Firma ubezpieczeniowa zajmie się stratą. Tylko odpowiednio opracowane ubezpieczenie OCP ze wszystkimi rozszerzeniami i klauzulami może zapewnić spokojną i bezpieczną pracę firmy spedycyjnej i jej kontrahentów.

Warto podkreślić znaczenie rozszerzenia polisy OCP o szkody wynikające z opóźnień. Co jakiś czas zdarzają się takie sytuacje jak: awarie samochodów na drogach, awarie w portach granicznych, duże korki, które powodują opóźnienia w dostawie towarów. Jeśli klient żąda odszkodowania za nieterminowe dostarczenie przesyłki, może ono zostać zrekompensowane zgodnie z polityką OCP przewoźnika https://www.blogik.edu.pl/ocp-przewoznika/. Obecnie brak ubezpieczenia OCP może skutkować exodusem klientów wybierających firmę z taką ochroną.

Jak sprawdzić historię ubezpieczenia OCP przewoźnika?

 1. Sprawdź wysokość kaucji, uważając, aby nie była ona niższa niż wartość wysyłanego towaru. Kwoty gwarantowane są zwykle denominowane w euro lub dolarach amerykańskich (USD). Przy dużej flocie należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia wielu wypadków w krótkim czasie i odpowiednio zwiększyć sumę ubezpieczenia.
 2. Sprawdź, czy musisz sam zaangażować się w proces likwidacji szkód: franczyza zredukowana czy cała.
 3. Zwróć uwagę, czy kwota gwarancji jest ustawiona dla jednego zdarzenia, czy dla jednego zdarzenia.
 4. Sprawdź, czy przewożony towar nie znajduje się na liście towarów nieobjętych ubezpieczeniem. Należą do nich: cenne obrazy, rzeźby, papiery wartościowe, lekarstwa itp.

Przewożąc towar w transporcie międzynarodowym należy nie tylko zwrócić uwagę na wartość towaru, ale również zwrócić uwagę na wagę i wpisać jej wartość w liście przewozowym. W przypadku zaginięcia towaru firma spedycyjna odpowiada również za opłacenie cła oraz opłacenie innych kosztów związanych z wysyłką towaru.

Ze względu na dużą liczbę samochodów standardowa ochrona OC może nie być wystarczająca ze względu na możliwość jednoczesnego wystąpienia wielu zdarzeń. Kwota gwarantowana pozwoli na wypłatę odszkodowania za jedno zdarzenie, a kolejne zdarzenie będzie zbierał przewoźnik, więc warto podwyższyć. Ubezpieczenie OCP Przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ jest dobrowolne i nie trzeba godzić się na opcję standardową.